Επίπεδα Διδασκαλίας

ΤΑΞΕΙΣ JUNIOR

Junior A

Junior B

Ταχύρρυθμο τμήμα A/B Junior – σε μια χρονιά.

ΤΑΞΕΙΣ SENIOR

A Senior

B Senior

C Senior

Ταχύρρυθμα τμήματα

Α/B Senior ⇒ Σε 2 χρόνια 3 τάξεις
B/C Senior

B1 Level (D/E Senior)

B2 Level (lower)


Ταχύρρυθμα τμήματα

C/D Senior ⇒ Σε 2 χρόνια 3 τάξεις
B1/D Senior

C1 Level (advanced)

C2 Level (proficiency)


Β2 – Καλοκαιρινά μαθήματα (μέσα Ιουνίου – τέλη Ιουλίου) μέχρι Δεκέμβριο (προγραμματισμένη ημερομηνία εξέτασης)

C2 – Eυέλικτο πρόγραμμα