Έναρξη εγγραφών:

✔Δευτέρα 24/8 ως Παρασκευή 28/8 καθημερινά, 10:00 – 12:00 και 19:00 – 21:00

✔Σάββατο 29/8, 10:00 – 13:00

Από Δευτέρα 31/8 καθημερινά, 19:00 – 21:00

Έναρξη μαθημάτων:

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020