Έναρξη εγγραφών:

✔Καθημερινά, 10:00 – 12:00 και 19:00 – 21:00

Έναρξη μαθημάτων:

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021